13 Berend Vanbesien

13 Berend Vanbesien

13 Berend Vanbesien

Hoe lang woon je al in Haacht?

20 jaar, sinds mijn geboorte.

Waarom kies jij voor Groen?

De mens is zichzelf aan het uitroeien, elke dag opnieuw. De gevolgen van jarenlange milieuvervuiling zijn tastbaar en we moeten nu ingrijpen en niet over 5, 10 of 20 jaar. Ook de lokale politiek kan hier aan bijdragen. Zwervuilpreventie, promotie van het openbaar vervoer en het weren van auto's in de dorpskern kunnen op kleine schaal al heel grote verschillen maken. Iedereen dient zijn steentje bij te dragen, alleen door klein te beginnen kan je ook op hogere niveaus (vlaams, federaal, europees) veranderingen teweeg brengen. Ik vind dat kosten noch moeite moet worden gespaard om de Belgische jonge generatie van dit feit te overtuigen. Alleen met een mentaliteitsverandering in onze generatie kunnen we ook onze toekomstige kinderen en kleinkinderen een waardig leven bieden.

Als je iets zou kunnen veranderen in Haacht, wat zou het dan zijn?

Het centrum van Haacht zou een autoluwe zone moeten worden, we moeten af van de auto's en de parkeerplaatsen op het marktplein. Automobilisten moeten geleid worden naar de 2 grote parkeerplaatsen nabij het marktplein (Lombaarden & Klapgat). Zo kan de Haachtse markt een veilige en gezonde ontmoetingsplek worden voor alle inwoners.

Wat vind je de belangrijkste thema's die aan bod moeten komen tijdens de verkiezingen?

Autoluw centrum.
Actieve samenwerking tussen de gemeente en de Haachtse jeugdverenigingen in de opstart van een Haachts jeugdhuis (veel vraag naar vanuit de verenigingen zelf). In het verleden zijn hier rond al pogingen ondernomen maar dit is nooit echt van de grond geraakt. Van de gemeente uit vind ik ook dat er meer moet gedaan worden rond preventie van alcoholgebruik bij -16 jarigen, uiteraard ook in samenwerking met Haachtse cafés en de grote organisators van fuiven op Haachts grondgebied. Ik zou graag ook een verhoogde subsidie zien voor de speelpleinwerking (Speelewei).

13 Berend Vanbesien

20 jaar, Haacht

Hoe lang woon je al in Haacht?

20 jaar, sinds mijn geboorte.

Waarom kies jij voor Groen?

De mens is zichzelf aan het uitroeien, elke dag opnieuw. De gevolgen van jarenlange milieuvervuiling zijn tastbaar en we moeten nu ingrijpen en niet over 5, 10 of 20 jaar. Ook de lokale politiek kan hier aan bijdragen. Zwervuilpreventie, promotie van het openbaar vervoer en het weren van auto's in de dorpskern kunnen op kleine schaal al heel grote verschillen maken. Iedereen dient zijn steentje bij te dragen, alleen door klein te beginnen kan je ook op hogere niveaus (vlaams, federaal, europees) veranderingen teweeg brengen. Ik vind dat kosten noch moeite moet worden gespaard om de Belgische jonge generatie van dit feit te overtuigen. Alleen met een mentaliteitsverandering in onze generatie kunnen we ook onze toekomstige kinderen en kleinkinderen een waardig leven bieden.

Als je iets zou kunnen veranderen in Haacht, wat zou het dan zijn?

Het centrum van Haacht zou een autoluwe zone moeten worden, we moeten af van de auto's en de parkeerplaatsen op het marktplein. Automobilisten moeten geleid worden naar de 2 grote parkeerplaatsen nabij het marktplein (Lombaarden & Klapgat). Zo kan de Haachtse markt een veilige en gezonde ontmoetingsplek worden voor alle inwoners.

Wat vind je de belangrijkste thema's die aan bod moeten komen tijdens de verkiezingen?

Autoluw centrum.
Actieve samenwerking tussen de gemeente en de Haachtse jeugdverenigingen in de opstart van een Haachts jeugdhuis (veel vraag naar vanuit de verenigingen zelf). In het verleden zijn hier rond al pogingen ondernomen maar dit is nooit echt van de grond geraakt. Van de gemeente uit vind ik ook dat er meer moet gedaan worden rond preventie van alcoholgebruik bij -16 jarigen, uiteraard ook in samenwerking met Haachtse cafés en de grote organisators van fuiven op Haachts grondgebied. Ik zou graag ook een verhoogde subsidie zien voor de speelpleinwerking (Speelewei).