Programma

Door deel uit te maken van het gemeentebestuur hebben we mee kunnen bouwen om van onze prachtige gemeente een fantastische plek te maken om te leven, wonen, werken, winkelen, sporten, enz. We hebben nog vele plannen en zijn ervan overtuigd dat we die kunnen realiseren met jouw steun!

Lees ons volledige programma.

Natuur en Milieu

Natuur is belangrijk voor de mens. Een natuurlijke en groene gemeente heeft een rechtstreeks positief effect op ons welzijn en onze gezondheid. De natuur maakt onze gemeente ook klimaat-robuust. Natuur biedt verkoeling bij hitte en vangt overtollig water op tijdens natte periodes. De open ruimte die nog over is in Haacht moeten we beschermen en verharding tegengaan.

 • Bos- of natuurgebied binnen wandelafstand van elke inwoner.
 • De buitenkant Lombaarden blijft groene, open ruimte.
 • Ambitieus beheer van de gemeentelijke gronden in samenwerking met de lokale natuurverenigingen.
 • Geen bebouwing in overstromingsgevoelig gebied.

Mobiliteit

Mobiliteit staat in Haacht nog teveel in het teken van de auto. Haacht is een gemeente met veel doorgaand verkeer. Dat verkeer zoekt zijn weg langs straatjes die daarvoor niet geschikt zijn, om toch maar zo snel mogelijk weer weg te zijn van ons grondgebied. Dat gedrag willen we zoveel mogelijk ontmoedigen. We moeten durven maatregelen nemen die verhinderen dat die straatjes gebruikt worden. Ook als dat betekent dat de automobilist langer stilstaat aan een kruispunt, een verkeerslicht of een spoorwegovergang. Tegelijk willen we ruimte teruggeven aan de fietser en de voetganger. Ook openbaar vervoer en deel-mobiliteit willen we stimuleren. Het STOP-principe is voor Groen geen loos woord.

 • Een gespecialiseerd bureau aanstellen om een geïntegreerd mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan voor groot Haacht te ontwikkelen.
 • Minstens 20 km nieuw/vernieuwd fietspad of fietssuggestiestrook met als prioriteit de Rijmenamsesteenweg.
 • Leesbare straten waarbij het door de inrichting van de straat duidelijk is welk gedrag er wordt verwacht.
 • Uniforme snelheidszones: zone 30 binnen bebouwde kom, zone 50 op verbindingswegen tussen deelgemeenten en zone 70 op verbindingswegen met andere gemeenten.

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Een woning kopen of huren is voor velen onder ons onbetaalbaar geworden. 15% van de Haachtse gezinnen geeft meer dan 30% van het gezinsinkomen uit aan de huurprijs of de lening voor een woning. Er is ook een veranderende vraag bij onze inwoners. Men is vandaag meer op zoek naar kleinere wooneenheden, liefst centraal gelegen of dicht bij een trein- of busverbinding. We moeten er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk extra open ruimte verhard wordt. We moeten op zoek naar creatieve oplossingen die tegemoetkomen aan deze nieuwe vereisten. We zorgen ervoor dat we meer doen met dezelfde ruimte via kwalitatieve kernversterking en verdichting. 

 • We voorzien ruimte voor groen en blauw zodat onze beken en natuur van buiten onze kernen tot op de dorpspleinen kunnen
  doordringen. Eerst groen en blauw, dan pas grijs.
 • We maken plannen voor langere termijn, zodat we een toekomstvisie ontwikkelen en verder kijken dan één generatie.
 • We zorgen voor comfortabele publieke ruimte in alle deelgemeenten zodat alle Haachtenaren daarvan kunnen
  genieten.
 • We stimuleren vernieuwende vormen van wonen: co-housing, kangoeroewoningen, gemeenschappelijke ruimtes zoals tuinhuizen, garages, bergingen, groene ruimte en tuinen.

Duurzaamheid, klimaat, energie

De gemeente Haacht wil meewerken aan de belangrijke internationale klimaatdoelstellingen tegen 2020 en 2030. Tegen 2030 moet 40% van de CO2-uitstoot verminderen tegenover referentiejaar 2011. In Haacht is meer dan 85% van de uitstoot van broeikasgassen te wijten aan de verwarming en het energieverbruik van onze woningen en onze mobiliteit. We zullen dus zelf als burger onze handen uit de mouwen moeten steken en ons eigen energieverbruik moeten verminderen en vergroenen. Nieuwbouw moet energie-efficiënt zijn. Dat geldt ook voor de gemeentelijke infrastructuur.

 • Aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar.
 • Vergroening van het gemeentelijk wagenpark: bij vervanging kiezen we consequent voor elektrische wagens of wagens op CNG.
 • Vernieuwing van de openbare verlichting, waarbij alle straatverlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.
 • Ondersteunen van isoleren van particuliere woningen.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren