Duurzaamheid, klimaat, energie

De gemeente Haacht wil meewerken aan de belangrijke internationale klimaatdoelstellingen tegen 2020 en 2030. Tegen 2030 moet 40% van de CO2-uitstoot verminderen tegenover referentiejaar 2011. In Haacht is meer dan 85% van de uitstoot van broeikasgassen te wijten aan de verwarming en het energieverbruik van onze woningen en onze mobiliteit. We zullen dus zelf als burger onze handen uit de mouwen moeten steken en ons eigen energieverbruik moeten verminderen en vergroenen. Nieuwbouw moet energie-efficiënt zijn. Dat geldt ook voor de gemeentelijke infrastructuur.

  • Aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar.
  • Vergroening van het gemeentelijk wagenpark: bij vervanging kiezen we consequent voor elektrische wagens of wagens op CNG.
  • Vernieuwing van de openbare verlichting, waarbij alle straatverlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.
  • Ondersteunen van isoleren van particuliere woningen.