Mobiliteit

Mobiliteit staat in Haacht nog teveel in het teken van de auto. Haacht is een gemeente met veel doorgaand verkeer. Dat verkeer zoekt zijn weg langs straatjes die daarvoor niet geschikt zijn, om toch maar zo snel mogelijk weer weg te zijn van ons grondgebied. Dat gedrag willen we zoveel mogelijk ontmoedigen. We moeten durven maatregelen nemen die verhinderen dat die straatjes gebruikt worden. Ook als dat betekent dat de automobilist langer stilstaat aan een kruispunt, een verkeerslicht of een spoorwegovergang. Tegelijk willen we ruimte teruggeven aan de fietser en de voetganger. Ook openbaar vervoer en deel-mobiliteit willen we stimuleren. Het STOP-principe is voor Groen geen loos woord.