Mobiliteit

Mobiliteit staat in Haacht nog teveel in het teken van de auto. Haacht is een gemeente met veel doorgaand verkeer. Dat verkeer zoekt zijn weg langs straatjes die daarvoor niet geschikt zijn, om toch maar zo snel mogelijk weer weg te zijn van ons grondgebied. Dat gedrag willen we zoveel mogelijk ontmoedigen. We moeten durven maatregelen nemen die verhinderen dat die straatjes gebruikt worden. Ook als dat betekent dat de automobilist langer stilstaat aan een kruispunt, een verkeerslicht of een spoorwegovergang. Tegelijk willen we ruimte teruggeven aan de fietser en de voetganger. Ook openbaar vervoer en deel-mobiliteit willen we stimuleren. Het STOP-principe is voor Groen geen loos woord.

  • Een gespecialiseerd bureau aanstellen om een ge├»ntegreerd mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan voor groot Haacht te ontwikkelen.
  • Minstens 20 km nieuw/vernieuwd fietspad of fietssuggestiestrook met als prioriteit de Rijmenamsesteenweg.
  • Leesbare straten waarbij het door de inrichting van de straat duidelijk is welk gedrag er wordt verwacht.
  • Uniforme snelheidszones: zone 30 binnen bebouwde kom, zone 50 op verbindingswegen tussen deelgemeenten en zone 70 op verbindingswegen met andere gemeenten.