Natuur en Milieu

Natuur is belangrijk voor de mens. Een natuurlijke en groene gemeente heeft een rechtstreeks positief effect op ons welzijn en onze gezondheid. De natuur maakt onze gemeente ook klimaat-robuust. Natuur biedt verkoeling bij hitte en vangt overtollig water op tijdens natte periodes. De open ruimte die nog over is in Haacht moeten we beschermen en verharding tegengaan.

  • Bos- of natuurgebied binnen wandelafstand van elke inwoner.
  • De buitenkant Lombaarden blijft groene, open ruimte.
  • Ambitieus beheer van de gemeentelijke gronden in samenwerking met de lokale natuurverenigingen.
  • Geen bebouwing in overstromingsgevoelig gebied.