Wonen en Ruimtelijke Ordening

Een woning kopen of huren is voor velen onder ons onbetaalbaar geworden. 15% van de Haachtse gezinnen geeft meer dan 30% van het gezinsinkomen uit aan de huurprijs of de lening voor een woning. Er is ook een veranderende vraag bij onze inwoners. Men is vandaag meer op zoek naar kleinere wooneenheden, liefst centraal gelegen of dicht bij een trein- of busverbinding. We moeten er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk extra open ruimte verhard wordt. We moeten op zoek naar creatieve oplossingen die tegemoetkomen aan deze nieuwe vereisten. We zorgen ervoor dat we meer doen met dezelfde ruimte via kwalitatieve kernversterking en verdichting. 

  • We voorzien ruimte voor groen en blauw zodat onze beken en natuur van buiten onze kernen tot op de dorpspleinen kunnen
    doordringen. Eerst groen en blauw, dan pas grijs.
  • We maken plannen voor langere termijn, zodat we een toekomstvisie ontwikkelen en verder kijken dan één generatie.
  • We zorgen voor comfortabele publieke ruimte in alle deelgemeenten zodat alle Haachtenaren daarvan kunnen
    genieten.
  • We stimuleren vernieuwende vormen van wonen: co-housing, kangoeroewoningen, gemeenschappelijke ruimtes zoals tuinhuizen, garages, bergingen, groene ruimte en tuinen.