Duurzaam Haacht

18 December 2017

Duurzaam Haacht

Groen maakt gelukkig. Dat is wetenschappelijk bewezen. Om nog meer groen te realiseren moeten we verder werken aan een duurzaam beleid. Op maat van elke inwoner en elke organisatie. 

De gemeente ondertekende in 2015 het Burgemeesterconvenant. Zoals vele andere duizenden gemeentes en regio’s in Europa verbindt Haacht zich hiermee om meer dan 40 % van zijn CO2-uitstoot te verminderen tegen 2030 t.o.v. het referentiejaar 2011. Hiermee wil Haacht meewerken aan de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 2°C.

Een eerste tussenstap zijn de Europese doelstellingen tegen 2020:

  • 20 % energievermindering t.o.v. 2011
  • 20 % groene energieproductie
  • 20 % minder uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 2011

Tijdens de volgende legislatuur zal er dus verder moeten gewerkt worden aan de Europese 2020 doelstellingen (korte termijn) en zal er een plan Haacht 2021-2030 (middellange termijn) moeten uitgewerkt worden met concrete acties en duidelijke milestones.