Mobiel Haacht

18 December 2017

Mobiel Haacht

Haacht, een gemeente waar het fijn is om te leven, winkelen en verblijven. Onze mobiliteit moet hierop worden afgestemd met voor elke soort van vervoersmiddel haar eigen plaats. En soms zal dit betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Groen Haacht wil alle mobiliteitsoplossingen ondersteunen: fietsen, wandelen, openbaar vervoer, deel-mobiliteit en de privé wagen.

Mobiliteit in Haacht staat nog teveel in het teken van de auto. Haacht is een gemeente met veel doorgaand verkeer (auto’s). Dat verkeer zoekt zijn weg langs straatjes die daarvoor niet geschikt zijn, om toch maar zo snel mogelijk weer weg te zijn van ons grondgebied. Dat gedrag willen we zoveel mogelijk ontmoedigen. We moeten durven maatregelen nemen die verhinderen dat die straatjes gebruikt worden. Ook als dat betekent dat de automobilist langer stilstaat aan een kruispunt, een verkeerslicht of een spoorwegovergang. Wie kiest voor de auto zal daar rekening moeten mee houden.