Vechten tegen zwerfvuil

01 Mei 2018

Vechten tegen zwerfvuil

Vechten tegen zwerfvuil lijkt wel vechten tegen de bierkaai: een gevecht dat je niet kan winnen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we een grote stap voorwaarts kunnen zetten om het straatbeeld properder te krijgen. Daarom sloot Haacht zich, als eerste in Vlaams-Brabant, aan bij de statiegeldalliantie.

In Haacht bestaan veel initiatieven om zwerfvuil tegen te gaan. Jaarlijkse zwerfvuilacties met de lagere scholen en met onze verenigingen. Een team van vrijwillige zwerfvuilmeters en –peters die regelmatig hun eigen straat proper maken. Een zeer gemotiveerde medewerker die dagelijks op pad gaat om zwerfvuil op te rapen, sluikstort in te zamelen en vuilbakjes leeg te maken.

Statiegeld op blikjes en petflessen

Het is belangrijk om dat te blijven doen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we pas een belangrijke stap voorwaarts zullen zetten wanneer in Vlaanderen statiegeld op petflessen en blikjes wordt ingevoerd. In buurlanden heeft dit zijn nut bewezen. Studies wijzen uit dat we de zwerfvuilberg tot 40% kunnen verminderen. Twee jaar geleden had minister Schauvliege een afspraak met de verpakkingsindustrie: 20% minder zwerfvuil op twee jaar tijd of we voeren statiegeld in. De twee jaar zijn voorbij, het zwerfvuil ligt er nog.

Daarom koos Haacht voor de statiegeldalliantie. Onze vraag is duidelijk: wij willen dat statiegeld!