Bezwaarschrift omgevingsvergunning Lombaarden

10 Februari 2022

Bezwaarschrift omgevingsvergunning Lombaarden

Strijd met ons mee tegen de aangevraagde omgevingsvergunning aan de Lombaarden.  De bomenteller van de gemeente Haacht daalt jaar na jaar drastisch. Door jarenlange ontwikkelingen blijft er steeds minder groen over in Haacht. Bosje na bosje wordt gekapt voor extra woningen. De geplande ontwikkeling aan de Lombaarden zal een mooi stukje natuur vernietigen. Wij vragen dat het gemeentebestuur deze ontwikkeling kritisch bekijkt en kiest voor natuur in plaats van voor beton. Ja voor extra ontwikkeling, neen tegen de locatie. Groen is niet tegen extra woningen of handel. We stellen ons wel ernstige vragen bij de gekozen locatie. Terwijl er een handelspand al jaren leegstaat (de oude Freetime) zal nu een stuk natuur worden opgeofferd voor de komst van een supermarkt en appartementen. Dit kan en moet beter. Op de Lombaarden is plaats genoeg voor deze extra bebouwing, zonder dat daar kostbare natuur voor moet worden opgeofferd.

Hoe dien je een bezwaar in?

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het College van Burgemeester en Schepenen van Haacht. De aanvraag ligt van 24 januari 2022 tot en met 22 februari 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Wespelaarsesteenweg 85 te 3150 Haacht.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief aan Gemeentebestuur Haacht, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht, per e-mail aan [email protected] of via het omgevingsloket.

Tot en met 22/02/2022 kan je een bezwaar indienen. Klik hier om rechtstreeks naar de juiste pagina te gaan. Onderaan kan je klikken op "nieuw bezwaarschrift toevoegen". Je moet dan inloggen met je digitale ID-kaart en de rest van de stappen volgen. Groen Haacht zette op een rijtje waarom wij een bezwaar zullen indienen, u mag deze argumenten ook gebruiken. Klik hier voor ons bezwaarschrift (eerste aanvraag)

Tot en met 28/05/2022 (Tweede, nieuwe aanvraag) kan je een bezwaar indienen. Klik hier om rechtstreeks naar de juiste pagina te gaan. Onderaan kan je klikken op "nieuw bezwaarschrift toevoegen". Je moet dan inloggen met je digitale ID-kaart en de rest van de stappen volgen.

Wat zet ik in dat bezwaar?

Groen Haacht zette op een rijtje waarom wij een bezwaar zullen indienen, u mag deze argumenten ook gebruiken. Klik hier voor ons bezwaarschrift (tweede aanvraag).