Samen kan het

24 Oktober 2023

Samen kan het

In Haacht slaan Groen en cd&v de handen in elkaar om samen te bouwen aan de toekomst van morgen.

Van de aanpak van de klimaatcrisis tot armoede en sociale ongelijkheid: Haacht heeft nood aan een bestuur dat van uitdagingen kansen maakt, dat niemand achter laat.

In Haacht slaan Groen en cd&v de handen in elkaar om samen te bouwen aan de toekomst van morgen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 komen we op als kartel.

De komende periode is cruciaal voor het halen van klimaatdoelen, het wegwerken van de ongelijkheid in de samenleving en inzetten op verkeersveiligheid. En dat vraagt om investeringen, daadkracht, visie en leiderschap. Nu meer dan ooit.

Samen werken we aan een bestuur dat de burger centraal zet, laagdrempelig is en voor iedereen bereikbaar is. We zijn een partner voor alle inwoners en lokale organisaties om zo van Haacht een bruisend dorp te maken waar het goed is om te leven, werken, studeren en verblijven.

Voor wie doen we dit allemaal?

Voor alle Haachtenaren. Mensen die dromen van een betaalbare woning, in een groene en verkeersveilige buurt. Mensen die zorgen voor hun familie of voor anderen. Thuis, op school, bij de brandweer, in de zorg, de bib, de sportclub of op de werkvloer. Mensen die dromen van een betere wereld. En daar ook voor opkomen.

Mensen die net als wij geloven dat we samen tot buitengewone dingen in staat zijn.

Want samen kan het.

Ontdek ons project.