Dankzij Groen duiken er nieuwe verkeersborden op in Haacht

22 Mei 2015

Dankzij Groen duiken er nieuwe verkeersborden op in Haacht

Onder impuls van Groen gemeenteraadslid Bernard Lemaitre heeft het gemeentebestuur na advies van de verkeerscommissie beslist om op verschillende plaatsen (waar de verkeersveiligheid het toelaat) dit nieuwe verkeersbord op te hangen. Waar dit bord hangt hoeven fietsers niet meer te wachten voor het rode licht, maar mogen rechts afslaan. Rechtsaf of rechtdoor door rood maakt fietsen nog efficiënter en aantrekkelijker. Verkeerslichten zijn vaak geïnstalleerd om het autoverkeer te regelen, maar gelden momenteel vaak ook onnodig voor fietsers. Daardoor staan fietsers soms tot een vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht, terwijl ze op een veilige manier kunnen doorrijden.Waarom is Groen Haacht voor dit verkeersbord?

Veiligheid
In Nederland bestaat er voor het afslaan naar rechts een gelijkaardige regeling sinds 1990. Ook Duitsland en Frankrijk kennen een vergelijkbare regeling. In geen enkele van die landen was er een toename van het aantal ongevallen vast te stellen. Als rechtsaf of rechtdoor door rood op een doordachte manier wordt ingevoerd, kan het perfect veilig.

Wat mag, wat moet?
Fietsers moeten bij doorrijden voorrang verlenen aan andere weggebruikers. Voetgangers op het zebrapad hebben steeds voorrang!

Vaak wordt geopperd dat rechtsaf en rechtdoor door rood een verwarrende regeling is. De nieuwe situatie is echter niet zo onnatuurlijk als het lijkt. Momenteel mag je als fietser het verkeerslicht immers al negeren als dat links van het fietspad staat. Dit is een algemene regel: verkeersborden en -lichten die zich links van je bevinden, gelden niet.

Dankzij Groen wordt fietsen dus weer een beetje aantrekkelijker in Haacht. Weer een bewijs dat Groen in Haacht werkt