De Lombaarden en Groen Haacht

01 April 2015

De Lombaarden en Groen Haacht

De voorbije weken werd via sociale en klassieke media verschillende keren gesuggereerd dat Groen Haacht een voorstander zou zijn voor het inrichten van een KMO zone op buitenkant Lombaarden. Niets is echter minder waar.  Laat het voor iedereen duidelijk zijn: Groen Haacht wil geen huizen, bedrijven, parkeerterreinen of stelplaatsen op de buitenkant Lombaarden.  Dat kan trouwens voor niemand een verrassing zijn, want daar ijvert Groen al 20 jaar voor in Haacht.

De commotie is ontstaan omwille van het protest tegen een recent initiatief van het Vlaams Gewest.

In 2012 werd in Haacht een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd door de toenmalige meerderheid (Open VLD en CD&V). Daarin werden 3 zoekzones goedgekeurd waar men kan onderzoeken of dat al dan niet geschikt zou zijn als nieuwe KMO zone indien daar nood aan zou zijn. Dat plan werd vervolgens goedgekeurd door Vlaanderen.

Door een nieuw initiatief van datzelfde Vlaanderen zouden nu 2 van die 3 zoekzones onmogelijk worden.

Deze bocht van Vlaanderen gaat in tegen de rechtszekerheid waar wij voor staan. Dat vinden we geen deugdelijk bestuur.

Een tweede reden om het initiatief van Vlaanderen niet te steunen is het feit dat er 26ha natuurgebied aan de gemeente Haacht wordt onttrokken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die te verplaatsen naar Tremelo. Die ruil is niet doorgegaan. Tremelo krijgt het bijkomend natuurgebied niet, maar het komt ook niet terug naar Haacht. Het verdwijnt gewoon. Ook dat kunnen wij niet aanvaarden.


U mag ons in 2018 nog steeds afrekenen op de toestand van buitenkant Lombaarden. Wij laten dat niet los!