Droogteplan voor Haacht

19 Juni 2020

Droogteplan voor Haacht

Jaar na jaar worden we geconfronteerd met droogte. Ook dit jaar wordt Haacht niet gespaard. Groen zet daarom een droogteplan op de agenda van de gemeenteraad.

“Al in september 2019 vroeg onze fractie aan de bevoegde schepen om werk te maken van een echt plan rond hergebruik van opgepompt water bij droogtezuigingen van bouwprojecten”, zegt Veva Daniels, gemeenteraadslid voor Groen in Haacht. “De schepen ging het toen bekijken. Vorige maand vroegen wij naar een stand van zaken en toen verschuilde men zich achter Vlaamse en provinciale regelgeving. De schepen stond open voor voorstellen en ideeën, vandaar dat wij maandag een concreet droogteplan op tafel leggen.”

Hergebruik water

Het droogteplan van Groen Haacht focust op hergebruik van opgepompt grondwater. Concreet wilt Groen Haacht dat bij nieuwe vergunningen men verplicht is een buffervat van 10.000 liter te plaatsen zodat buurtbewoners en landbouwers het verzamelde grondwater kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de planten en landbouwgrond mee te bewateren. “Het verzamelde water is natuurlijk niet bruikbaar om te drinken, maar kan perfect gebruikt worden in de eigen tuin”, verduidelijkt Veva Daniels.

Sondegestuurd pompen

We willen dat het verplicht wordt dat grondwaterbemalingen sondegestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Zo wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan.

Geen pompactiviteiten tijdens bouwverlof

Groen Haacht wilt de pompactiviteiten verbieden tijdens het bouwverlof. “Wanneer er geen activiteit is op een werf tijdens het bouwverlof, maar de pompen wel blijven draaien, dan wordt de grond nodeloos drooggezogen. Aannemers kunnen perfect hun planning zo opmaken dat tijdens het bouwverlof de pompen kunnen worden stilgelegd”, aldus Veva Daniels.

Tankwagen voor bewatering planten

Het gemeentebestuur kan zelf extra investeringen doen, volgens Groen Haacht. “Wij stellen voor dat het gemeentebestuur van Haacht zelf een kleine tankwagen aankoopt waarmee de groendienst water van de bronbemaling kan ophalen om zo de bomen en planten in Haacht te bewateren”, zegt Veva Daniels. Onder andere stad Leuven heeft die investering al gedaan.

Opmaak hemelwaterplan

“Tenslotte vragen we dat het gemeentebestuur in 2020 stappen onderneemt om een hemelwaterplan op te stellen, in samenwerking met Aquafin”, zegt Veva Daniels. “Op dit moment hebben 18 Vlaamse gemeenten zo’n plan dat buffers moet creëren om regenwater bij te houden en overstromingen te voorkomen. Haacht moet hierin de voortrekkersrol nemen en een plan opmaken.”

Maandag 22 juni wordt het droogteplan van Groen Haacht besproken op de gemeenteraad. Lees het volledige voorstel hier.

Op de foto: gemeenteraadslid Veva Daniels aan een bouwwerf in Haacht waar er pompactiviteiten zijn.