Groen Haacht wilt duurzame natuursteen

24 Februari 2020

Op de gemeenteraad van maandag 17 februari stelde Groen oppositieraadslid Veva Daniels voor om enkel nog duurzame natuursteen aan te kopen in Haacht. Dit door aan te sluiten bij het Initiatief TruStone. De meerderheid van Open Vld, CD&V en sp.a. vonden dit niet nodig.

“Veel natuursteen is afkomstig uit landen waar er reële risico’s zijn op de schending van mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen. Vaak zijn er zelfs kinderen aan het werk in de natuursteensector,” vertelt Daniels.

Door als gemeentebestuur aan te sluiten bij het initiatief TruStone, engageert ze zich om wanneer er natuursteen wordt gebruikt bij openbare werken, voortaan een certificaat te vragen van de aannemer en leverancier dat bewijst dat de geleverde natuursteen op duurzame wijze is vervaardigd, zonder de schending van de kinder- en mensenrechten.

“Al 28 lokale besturen en de Vlaamse overheid schaarden zich - samen met de Belgische natuursteensector - achter dit initiatief,” aldus Daniels. “En dat zijn heus niet alleen de grote steden. Zelfs Heuvelland, Alken en Tielt-Winge kiezen voluit voor eerlijke natuursteen.”

In eerste instantie vond burgemeester Swiggers het initiatief een extra administratieve last, aangezien het gemeentebestuur quasi geen natuursteen gebruikt.

De onderschrijving van dit engagement is een zeer duidelijk signaal naar de natuursteensector dat lokale overheden ook aan duurzame en verantwoordelijke productie moeten doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en aankopen is een taak van een lokale overheid.

Burgemeester Swiggers liet, naar aanleiding van het initiatief van Daniels, wel in de nieuwe bestekken voor aanleg infrastructuur opnemen dat de natuursteen enkel uit Blauwe Steen uit Henegouwen mag bestaan.

“Een kleine troost, maar de Groene fractie betreurt dat het gemeentebestuur geen duidelijker signaal naar de natuursteensector durft te nemen,” besluit Daniels.