Groen wil Haachtse jongeren motiveren om te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen

24 April 2023

Groen wil Haachtse jongeren motiveren om te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen

Jongeren zijn de toekomst. Er is een grote kans voor onze gemeente om de stem van onze jongeren maximaal te laten horen bij de volgende Europese verkiezingen.

Bij de Europese verkiezingen van juni 2024 kunnen in België voor de eerste keer alle jongeren vanaf zestien jaar gaan stemmen.

Gemeenteraadslid Veva Daniels (Groen) zal aan de gemeenteraad van Haacht vragen dat het gemeentebestuur in Haacht zoveel mogelijk jongeren motiveert om ook werkelijk te gaan stemmen: "Jongeren zijn de toekomst. Hier ligt er een grote kans voor onze gemeente om de stem van onze jongeren maximaal te laten horen bij de volgende Europese verkiezingen."

Jongeren die in België willen stemmen voor het Europees Parlement moeten zich in het kiesregister van hun gemeente inschrijven. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan de verplichting om te stemmen. Er is hierbij een grote rol weggelegd voor de lokale besturen. Het zijn immers de steden en gemeenten die de praktische registratie van de jongere kiezers zullen opvolgen. Ze kunnen ook een grote rol spelen bij het motiveren van zoveel mogelijk jongeren om zich ook werkelijk te registreren.

Gemeenteraadslid Veva Daniels: "Er zijn tal van manieren om hier als gemeente mee aan de slag te gaan. Er kan voluit worden ingezet op samenwerking met scholen en jeugdverenigingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de registratie promoten door ze in de scholen en in jeugdverenigingen zelf te organiseren."
De Groen-fractie vindt bovendien dat de gemeente ook kan overwegen een brief te sturen naar de doelgroep om hen te informeren en hen op te roepen om zich te registeren. Daarnaast kan de gemeente in de aanloop van de verkiezingen zelf de organisatie van debatten en informatiemomenten mee ondersteunen.

Federaal parlementslid Kristof Calvo (Groen), indiener van het wetsvoorstel voor stemrecht op 16 voor Europa, trok mee aan de kar om het stemrecht op 16 jaar mogelijk te maken: "Europees stemrecht vanaf 16 is een belangrijke stap. Het is een keuze voor meer democratie, voor meer Europa en voor de jonge generaties. Nu moeten we de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren ook echt gaan stemmen. Ik hoop daarom dat zoveel mogelijk gemeenten mee initiatieven zullen nemen om hiervan een groot succes te maken."