Groen Haacht stelt programma voor met toeters, pasta en pannenkoeken

19 September 2012

Groen Haacht stelt programma voor met toeters, pasta en pannenkoeken

Op een geslaagde eetdag stelde Groen op een feestelijke manier haar programma voor de komende verkiezingen voor. Het is een ambitieus programma geworden waar Groen duidelijk de klemtoon legt op milieu, mobiliteit en toerisme én waar ook openheid van bestuur de plaats krijgt die het verdient. Stuk voor stuk thema's waar volgens Groen nog heel wat positief werk kan gebeuren in Haacht. Volgens Groen zijn bovenstaande thema's ook geen losstaande ?odders. Haacht als landelijke gemeente zou een prachtige ?etsgemeente kunnen zijn! Maar helaas zijn veel ?etspaden niet onderhouden of onveilig. Geef de dorpskernen terug aan de zwakke weggebruikers, in alle centra van Haacht zou het STOP principe als uitgangspunt moeten gelden. Op de eerste plaats de stappers, dan de trappers vervolgens het openbaar vervoer en als het echt niet anders kan nog wat privé vervoer. Helaas is het in Haacht vaak omgekeerd en heeft de auto een te prominente plaats in de centra. Inzetten op milieu en mobiliteit zal ervoor zorgen dat Haacht meer aantrekkingskracht zal hebben voor toerisme, waardoor de handelaars en horeca daar ook de vruchten van kunnen plukken.Groen wil ook iets doen aan de openheid van bestuur, duidelijke communicatie, grondige verslagen van de gemeenteraden, regelmatige infomomenten over grote infrastructuurwerken, ? Zo valt er in ons programma te lezen dat voor Groen adviesraden niet alleen gehoord moeten worden , maar ook actief moeten worden geraadpleegd. Geef een echte stem aan de inwoners, niet enkel bij verkiezingen om de zes jaar maar een heel jaar door!