Groen Haacht steunt Stop de Oven

05 April 2012

Groen Haacht steunt Stop de Oven

Deze keer gaan we voor minstens 15 000 bezwaarschriften! Zoals U ondertussen al weet heeft Recover Energy beslist om hun vergunningsaanvraag in te trekken, met de bedoeling om ze na enkele aanpassingen opnieuw in te dienen. Als we Recover Energy mogen geloven gaat het om enkele akkefietjes/details, en willen ze liever een nieuwe  vergunningsaanvraag indienen om "foutjes" te vermijden.De waarheid is, echter anders.

Door hun vergunningsaanvraag in te trekken en ze vervolgens wat later terug in te dienen moet  heel de vergunningsprocedure van voor af aan opnieuw worden gevoerd. Dat wil zeggen dat er een nieuw openbaar onderzoek zal moeten georganiseerd worden waarbij U, opnieuw, bezwaarschriften kan indienen. De bijna 14.000 bezwaarschriften die tijdens het voorbije openbaar onderzoek werden ingediend zijn dus niet van toepassing op een nieuwe vergunningsaanvraag.

Uiteraard is dat een goeie zaak voor de initiatiefnemers en zonder twijfel is dat de achterliggende doelstelling van hun procedurele zet. Vermoedelijk hopen ze dat er bij een tweede ronde een deel mensen zullen afhaken en er veel minder bezwaarschriften zullen worden ingediend.

Een tweede reden is de kwestie van 'enkele bouwtechnische aanpassingen'. Recover Energy doet alsof er een paar maten ontbreken op de plannen, en dat Waterwegen en Zeekanaal hen beleefd heeft gevraagd om die toe te voegen. Zo werkt dat niet. Recover Energy heeft een vergunningsaanvraag ingediend en daarbij wordt het advies ingewonnen van verschillende partijen. Eén daarvan is de NV Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) die verantwoordelijk is voor het kanaal Leuven-Dijle. WenZ heeft haar adies overgemaakt aan de Vlaamse overheid en was ronduit vernietigend over het project van Recover Energy.

In dat advies is WenZ van mening dat Recover Energy wel bij hoog en bij laag beweert dat ze afval over het water wil vervoeren. Een van de sleutelargumenten van hun hele bewijsvoering, zeker naar mobiliteit toe.  Maar dat uit de plannen blijkt dat dit niet realiseerbaar is. Sterker nog, door de plannen van Recover Energy wordt het bedrijventerrein effectief afgesloten van het kanaal en dat is voor WenZ, die ontwikkeling van activiteiten langs het kanaal als doelstelling heeft, uiteraard onaanvaardbaar. WenZ geeft dan ook een duidelijk negatief advies voor het dossier, zodat Recover Energy zich genoodzaakt zag om de vergunningsaanvraag in te trekken uit grote (en terechte) schrik dat de Vlaamse Overheid het advies van WenZ niet zomaar naast zich neer kan leggen.

Ziezo, bij deze weet U meteen waarom ze de vergunningsaanvraag hebben  ingetrokken.  Ondertussen hebben ze al een nieuwe ingediend.

Om nog duidelijker te laten zien dat er helemaal geen maatschappelijk draagvlak is voor de oven wil Stop de Oven deze keer minstens 15.000 bezwaarschriften verzamelen (vorige keer 14.000) Daarvoor zal een extra inspanning nodig zijn, maar gelukkig zijn de omstandigheden ons ditmaal gunstiger gezind. Het vorig openbaar onderzoek viel in de natte en koude maanden november en december. Vandaag staat er een stralende zon aan de hemel, en heeft de lente officieel haar intrede gedaan.

Naast de website www.mijnbezwaarschrift.be waar je opnieuw zelf bezwaarschriften kan opstellen en afdrukken roept Stop de oven ook op tot een deur-aan-deur actie. Zo'n deur-aan-deur actie is een efficiënte manier om bezwaarschriften te verzamelen en bereikt iedereen, jong en oud. Bedoeling is dat je jouw buren, jouw straat overtuigd om ook een bezwaarschrift te ondertekenen. Uiteraard sta je er niet alleen voor. Op www.stopdeoven.be is er een gloednieuwe deur-aan-deur pagina waar we de actie coördineren. Je kan er de stratenlijst van de omliggende gemeentes terugvinden en jezelf opgeven om een straat voor je rekening te nemen. Je kan uiteraard ook samenwerken met je vereniging, sportclub of je collega's om de handen in elkaar te slaan om 1 of meerdere straten te doen.

Groen Haacht is het volmondig eens met Stop de Oven en vind het erg dat Recover Energy de 14.000 bezwaarschriften zo naast zich neerlegt. Het is overduidelijk dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de verbrandingsoven. We roepen u dan ook graag langs deze weg op om ook deze keer een bezwaarschrift in te dienen. Vul vandaag nog een bezwaarschrift in en spreek erover met je vriende, je buren, je familie.

Samen staan we altijd sterker!