Haacht een SAVE-gemeente?

18 Maart 2021

Haacht een SAVE-gemeente?

Op initiatief van Groen gemeenteraadslid, Veva Daniels, besliste de gemeenteraad op 19 oktober 2020 dat Haacht het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekent.

Dit charter ontstond uit de vzw Ouders van verongelukte kinderen - SAVE. Ze willen naast de opvang van ouders die hun kind verloren in een verkeersongeval ook actief werken aan bewustwording inzake verkeersveiligheid.

‘SAVE Steden & Gemeenten beoogt een betere verkeersveiligheid voor elke weggebruiker, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

“Groen Haacht is verheugd dat de meerderheid ingaat op ons initiatief,” vertelt Veva enthousiast. “Door de ondertekening ervan engageert Haacht zich tot het opmaken van een actieplan verkeersveiligheid. Na positieve evaluatie kan de gemeente het SAVE-label ontvangen, hetgeen symbool staat voor de actieve bijdrage die Haacht levert aan de verbeterde verkeersveiligheid. In het actieplan kan alvast het nieuwe mobiliteitsplan opgenomen worden, maar wij denken ook aan fietsstraten, meer, betere en veiligere fietspaden, extra fietsstallingen, het weren van zwaar verkeer aan schoolomgevingen,..."