Het BCSD, wat is dat?

29 Maart 2021

Het BCSD, wat is dat?

Sinds 1 januari 2019 is er in Haacht een Bijzonder Comité Sociale Dienst. ​Linda De Cat, lid van dit comité voor Groen, vertelt: “Het OCMW en de gemeente werken samen onder de naam Zorgbestuur Haacht. Het college en de gemeenteraad neemt alle beslissingen over personeel, patrimonium, financiën en algemene zaken. De individuele dossiers worden echter behandeld door het BCSD. Dit beperkt comité komt tweemaal per maand samen en bespreekt vragen over leefloon, financiële steun, dienstverlening aan huis, verwarmingstoelage, mantelzorgpremie.

Na voorbereiding door een maatschappelijk werker, worden de dossiers besproken door het BCSD, waarna een beslissing genomen wordt. Een cliënt kan zijn vraag ook persoonlijk komen stellen aan het comité. Respect voor de privacy van de aanvrager is evident. De leden gaan zorgvuldig om met elk dossier en hebben zwijgplicht.”

Als maatschappelijk assistente met 40 jaar ervaring binnen het OCMW, zet Linda De Cat zich in om elk dossier grondig te onderzoeken om voor elke cliënt alle rechten toe te passen. Een gelijkwaardige behandeling voor iedereen is een must.