Meer speelstraten tijdens de zomervakantie in Haacht

18 Mei 2020

Tijdens een speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

“Aangezien door het coronavirus er een grote kans is dat veel Haachtenaren de zomervakantie in eigen streek zullen doorbrengen, kunnen speelstraten een goed middel zijn om kinderen vrij buiten te laten spelen,” zegt Veva Daniels (Groen).

Momenteel moeten bewoners zich zelf groeperen en een aanvraag tot speelstraat indienen bij het gemeentebestuur.

De Groen fractie stelde op de gemeenteraad van 18 mei voor dat de gemeente zelf alle straten van Haacht oplijst waar een speelstraat mogelijk is en de bewoners contacteert om het aanbod voor te stellen.

“Zo willen we de inwoners stimuleren om een speelstraat in hun buurt te organiseren,” aldus Daniels. “Door deze kleinschalige actie kunnen we zeer gericht extra mensen bereiken die momenteel nog niet hebben nagedacht over een speelstraat. Hopelijk kunnen we zo extra mensen stimuleren om te kiezen voor een speelstraat. En komt er tijdens de zomervakantie extra ruimte vrij voor spelende kinderen.”

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • de straat in een woonzone ligt;
  • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur;
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
  • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
  • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

“Het zal deze zomer, meer dan ooit, belangrijk dat kinderen, gezinnen en buurtbewoners extra ruimte krijgen om te spelen en elkaar, met respect voor de richtlijnen, te ontmoeten,” besluit Daniels.

De bevoegde schepen was het voorstel genegen en heeft beloofd extra communicatie te voeren om het aanbod van speelstraten in Haacht gekend te maken bij de inwoners, via alle gemeentelijke kanalen. Een brief naar de inwoners komt er niet.

Een speelstraat aanvragen kan hier: www.haacht.be/speelstraat