PFAS verontreiniging in Haacht-Station

01 September 2022

Ook in Haacht zijn er bezorgdheden rond PFAS. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die worden gevonden in de leefomgeving en in mensen. Ze komen in kleine hoeveelheden voor in onder andere de bodem, het oppervlaktewater en bloed van mensen. Dit komt bijvoorbeeld doordat fabrieken ze uitstoten bij productieprocessen waar deze stoffen worden gebruikt. Op 5 april ontvingen de buurtbewoners in een straal van 100m rond de brandweerkazerne in Haacht-Station een brief van 4 pagina's ondertekend door de Burgemeester en de Algemeen Directeur, met de mededeling dat de brandweerkazerne door de Vlaamse overheid werd opgenomen als risico locatie voor PFAS. Er werd ook gevraagd om 12 voorzorgsmaatregelen na te leven. Op 24 juni ontvingen de buurtbewoners in een straal van 500m rond de brandweerkazerne een brief van 5 pagina's met de mededeling dat er een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd. Hieruit bleek dat er een verontreiniging met PFAS aanwezig is. Er zal een beschrijvend bodemonderzoek worden uitgevoerd om deze verontreiniging in kaart te brengen. Nieuwe voorzorgsmaatregelen gaan van kracht over het gebruik van putwater. Tot daar een samenvatting van de inhoud van de 2 informatieve brieven. Deze aanpak is een schoolvoorbeeld van REGEL-ETHIEK: er wordt een bepaalde administratieve procedure gevolgd en daar is niets mis mee.Wat wij missen in de communicatie is een benadering vanuit de invalshoek ZORG-ETHIEK. Waarom wordt er geen infomoment georganiseerd waar de buurtbewoners persoonlijk contact hebben? Dat zou een mooie gelegenheid zijn om naar de persoonlijke bekommernissen van de bewoners te beluisteren en ze te beantwoorden. Na de laatste bedrijfsbrand op het industrieterrein Kampenhout-Sas werd wel een infomoment georganiseerd. Wat weerhoudt het Schepencollege om ook nu met de bewoners in gesprek te gaan?