Partijen vragen opnieuw groen licht voor rechtstreekse trein Haacht-Brussel

18 Mei 2020

Op de gemeenteraad van maandag 18 mei 2020 dienen de fracties van N-VA en Groen in Haacht een gezamenlijke motie in om het gemeentebestuur aan te sporen initiatief te nemen voor de herinvoering van de rechtstreekse treinverbinding tussen Haacht en Brussel.

De treinhalte van Haacht, het ‘station van Haacht’, is de drukst gebruikte treinhalte in onze regio met een bovengemeentelijk en regionaal karakter. De treinhalte telt 715 opstappende reizigers per gemiddelde weekdag. Dit jaar nog starten de werken aan de stationsomgeving: er komt een nieuwe fietsenstalling, de stationsomgeving wordt vernieuwd en de halte wordt een mobipunt. Deze verbeteringen zullen het aantal reizigers aan deze halte alleen maar doen stijgen.

Tijdens de werken aan de (nieuwe) brug van Kampenhout-Sas, meer dan een decennium geleden, was er tijdelijk een rechtstreekse treinverbinding tussen het station van Haacht en de zone Brussel. In 2014 werd deze afgeschaft.

“N-VA Haacht lanceerde vorig jaar een e-petitie voor het herinvoeren van deze rechtstreekse treinverbinding,” zegt Frank Vannetelbosch, gemeenteraadslid van N-VA in Haacht. “480 inwoners uit onze regio ondertekenden deze. Al in 2014 drong onze fractie aan bij het toenmalig gemeentebestuur om de rechtstreekse treinverbinding terug in te voeren. Het college stuurde toen een brief naar de NMBS om deze vraag te onderschrijven.”

Volgens Groen en N-VA blijft het belangrijk om in te zetten op aantrekkelijk en comfortabel openbaar vervoer. Een rechtstreekse treinverbinding naar Brussel draagt bij tot deze doelstelling.

“In januari vroeg ik aan de federale minister van mobiliteit wat de stand van zaken is van de rechtstreekse lijn Haacht-Brussel,” verduidelijkt Dieter Van Besien, Groen. “Zijn antwoord was zeer ontwijkend. Dat ondersteunt alleen maar onze vraag aan het gemeentebestuur van Haacht om als lokaal bestuur druk uit te oefenen op de federale overheid.”

De gemeenteraad van Kampenhout keurde unaniem onlangs een bijkomend agendapunt goed over de herinvoering van de rechtstreekse treinverbinding tussen treinhalte Haacht en de hoofdtreinstations van zone Brussel op haar zitting van donderdag 23 april 2020.

“Samen staan we sterk,” besluiten Vannetelbosch en Van Besien “Daarom slaan we over partijgrenzen de handen in elkaar en vragen we nu maandag op de gemeenteraad aan het college om druk uit te oefenen op de federale regering zodat men dringend werk maakt van de ‘Primus Express’.”