Red ons dorp

01 Augustus 2009

Red ons dorp

Ik grijp hier even terug naar de slogan van 1976 bij de fusie van Tildonk met Haacht, Wespelaar en Wakkerzeel. We vonden toen dt we ons dorp moesten redden en dat lijkt me nu ook heel dringend!! Ik lees de artikels op deze site over "Sussenhoek ademt" en nu over de nieuwe plannen voor de ontsluiting van Hambos. Nieuw zijn ze niet, want reeds in 2005-2006 heb ik mij hiertegen als toenmalig schepen met vrouw en macht verzet.

Wel er is maar één antwoord dat Tildonk kan geven, industrieterrein Hambos moet niet uitgebreid worden en laat ons gewoon een goede oplossing zoeken voor het vervoer van de industrie die er nu is. Zelfde scenario voor Kruineike. Geen beweegbare of niet beweegbare bijkomende bruggen, geen snelle ontsluitingswegen , niet over de Sussenhoek en ook niet aan Tildonk Brug.

Ik ben verheugd vast te stellen dat onze burgemeester dat blijkbaar ook begint in te zien. Dit in schril contract met de grootse plannen die hij begin 2007 kwam voorleggen in Zaal Familia.
Maar dit moeten we kunnen laten we rusten en laat ons samen met alle Tildonkenaren en het gemeentebestuur proberen om het tij te keren en een goede oplossing te zoeken voor Tildonk.
Laat ons groene dorpje en ons prachtig kanaal niet verloren gaan. De rust die uitgaat van deze waterloop en het genoegen dat wij beleven aan een wandeling of fietstocht langs de boorden van het Kanaal, pak ons dat niet af.
Ik mag niet denken aan de gevaarlijke situaties die zullen ontstaan aan Tildonk-Brug met de fietsende kinderen als dit plan doorgaat. Ik woon vlak aan de brug en weet als geen ander hoe druk het verkeer hier nu reeds is.
Ik ben blij voor de mensen van "De Sussenhoek", maar laat ons als Tildonkenaren (en in tweede instantie als heel Haacht) blijvend strijden tegen deze plannen.