Haacht ondertekent SAVE-charter

19 Oktober 2020

Haacht ondertekent SAVE-charter

Op de gemeenteraad van maandag 19 oktober 2020 beslist de gemeenteraad dat Haacht het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen zal onderteken, op initiatief van gemeenteraadslid Veva Daniels (Groen).

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en en in het bijzonder voor jongeren en kinderen.

“De groene fractie is verheugd dat op ons initiatief wordt ingegaan door de meerderheid,” vertelt Veva Daniels, gemeenteraadslid (Groen). “Door de ondertekening van het charter engageert Haacht zich nu tot het opmaken van een actieplan verkeersveiligheid maar ook om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor iedereen.”

Na positieve evaluatie van het actieplan kan de gemeente het SAVE-label ontvangen. Dit label geeft aan dat de gemeente een actieve bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid levert.

“Het is misschien symbolisch, zo’n engagementsverklaring, maar het betekent ook heel veel,” verduidelijkt Veva Daniels, gemeenteraadslid (Groen). “Door de ondertekening wordt het gemeentebestuur gestimuleerd om na te gaan of er naast alle bestaande acties rond verkeersveiligheid toch nog extra zaken mogelijk zijn.”

“Haacht is bezig met een volledig nieuw mobiliteitsplan, dat afronden kan alvast één van de grote acties zijn die opgenomen worden in het plan,” aldus Veva Daniels, gemeenteraadslid (Groen). “Maar er zijn nog tal van andere, kleinere, acties die men kan ondernemen om de verkeersveiligheid in Haacht te verbeteren: meer, betere en veiligere fietspaden voorzien, fietsstraten aanleggen, meer fietsstallingen plaatsen, schoolomgevingen verkeersluw maken voor en na de schooluren, meer verkeerslessen aanbieden aan de scholen, zwaar verkeer weren uit de schoolomgevingen, de verkeersbordendatabank updaten, …”.

Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw (OVK) is een lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. Naast de opvang van ouders die hun kind verloren in een verkeersongeval en de plaatsing van SAVE-borden, wil OVK ook actief werken aan de bewustwording van de rol van elkeen inzake verkeersveiligheid. Uit deze doelstelling is het project 'SAVE Steden & Gemeenten' ontstaan.