Tildonk - sas, Toegankelijk houden!

28 Februari 2008

Tildonk -  sas, Toegankelijk houden!

Misschien heb je het nog niet gemerkt, maar er is heel wat te doen rond Tildonk sas! NV Zeekanaal, die de vaart Leuven-Mechelen exploiteert wil het sas te Tildonk definitief afsluiten. Het gevolg is dat voetgangers en fietsers via de sasdeuren niet meer zullen kunnen oversteken, zoals dat sinds mensenheugenis het gebruik is. Die verandering brengt nogal wat consequenties met zich mee niet alleen voor omwonenden, doch ook voor de duizenden fietsers en wandelaars en andere recreanten:

De afstand om aan de overkant te raken bedraagt een extra 3,5 km. Een groot stuk van de omweg heeft geen fietspad en geen voetpad. Dit is ronduit gevaarlijk.

Gebruikers van het station Hambos staan hierdoor voor een voldongen feit en het gebruik van het spoor wordt bemoeilijkt niet alleen nu maar ook in de toekomst (bijvoorbeeld voor de kinderen van de vele jonge gezinnen).

Ook de vele dagelijks voorbijkomende scholieren die zich naar verschillende scholen begeven zullen genoodzaakt zijn de onveilige industrieweg langs de vaart te gebruiken.
Groen!Haacht steunt de actie van het Comité Sas-Tildonk!
Jij kan ook je bijdrage leveren door de petitie in bijlage af te drukken en daarmee rond te gaan bij je buren.
Voor diegene die zich afvragen hoe juridisch sterk en realistisch de eis van dit comité Sas-Tildonk is en wat de mening van de gemeente Haacht en zijn burgemeester is verwijs ik naar de samenvatting van het gesprek van ons Groen! gemeenteraadslid Paul De Troyer en Dhr. Lafaut van het comité Tildonk sas hieronder!


Tildonk-Sas
De eigenaar van het kanaal Leuven-Dijle is de NV Zeekanaal, en die wil de sluizen van Tildonk sluiten voor het publiek.
Na mijn onderhoud met Karl Lafaut (op 21 feb 2008) lijkt me het protest van de omwonenden tegen het afsluiten van Tildonk-Sluis nogal wat achtergrond te hebben.
Mijnheer Lafaut en zijn companen (o.m. Jan Gordts en F. Vrancken), hebben nogal researchwerk achter de kiezen; daardoor kon ik interessante documenten en correspondentie inkijken.


Ons gesprek samengevat:
1 Juridisch
a) Of het "toegang verboden"-bord kàn is zeer de vraag. Is het vermelde KB wel helemaal van toepassing?
b) Hoewel nv Zeekanaal beweert van niet, is het duidelijk dat er wel degelijk een vergunning nodig is om de voorziene afsluitingswerken te mogen verrichten; op dit ogenblik werden er al serieuze gaten geboord in dit beschermd monument.
c) Voorafgaand aan zo'n vergunning moet een openbaar onderzoek worden ingesteld. Dat is niet gebeurd.
d) Beleefdheidshalve moeten ook de omwonenden (rechtstreeks betrokken partij) gehoord worden; niet gebeurd.
e) Er moet overleg worden gepleegd met het Gemeentebestuur; hiervan blijken geen documenten te bestaan, dus gaan we ervan uit dat dat overleg niet heeft plaatsgehad.
f) Vreemd hoe een duidelijk negatief advies van M&L (Monumenten en Landschappen, nu "Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant"), zonder ingrijpende wijziging van de aanvraag, plots (bijna ongevraagd?) een positief advies wordt.
g) Om het kanaal twee en een halve eeuw geleden te mogen graven moest Leuven (toen eigenaar) voorzien dat de doorgesneden wegen overbrugd werden. Door geldgebrek is dit allesbehalve volledig gebeurd, maar hieruit blijkt wél dat de sluizen moeten gezien worden als een overbrugging, een overweg.
h) De sluizen als historisch monument moeten zichtbaar/bezoekbaar blijven.


2 Praktisch
a) De sluis is een belangrijk knooppunt in de fietsroutes (lokaal toerisme/ kliënteel van Café Maritime).
b) Bij afsluiten van de sluis ligt, voor de bewoners (veel jonge gezinnen) van Sussenhoek en buurt het station Hambos ineens 3,5 (te voet of per fiets) of 6 km (per auto) verder weg.
c) Nogal wat scholieren maken gebruik van de sluis om de baan van Hambos tot Tildonk-brug niet op de rechteroever te moeten fietsen: er is daar geen fiets- of voetpad, maar wel gevaarlijk verkeer. Op dit ogenblik speelt dit iets minder omdat de toegang tot Sint-Angela via de Kouterstraat niet toegankelijk is.
d) De brug staat meer en meer open; aan het sas is altijd één van de twee sluizen dicht: een flinke tijdsbesparing voor fietsende scholieren: minder schoolverlet.
e) De hulpdiensten kunnen niet bij het sas ingeval van ongeval; veiligheidsoverwegingen zijn hier wel erg eenzijdig toegepast.


3 En dus...?
a) Kan een meer creatieve aanpak zowel de veiligheid als het comfort van de buurt dienen?
De pneumatiek van de schotten in de sluizen kan ook een beweegbare afsluiting aandrijven; een waarschuwingssein (verkeerslichtje, bel) kan, samen met de schotten, vanuit de centrale bediend worden, en een beveiligingscamera staat er al.
b) Op de gemeentelijke site Haacht.be staat te lezen dat de passerellen op de sluizen een leuning hadden in smeedwerk. Nu in laswerk. Dat is niet de enige zware "mishandeling" van het Sas als monument, maar de tekst maakt wél duidelijk dat de sluizen als oversteek voor het publiek moeten dienen.
c) Bij hun actie heeft Comité Tildonk Sas ter plaatse de passanten uitgenodigd een petitie te tekenen. Ondanks nu al massaal succes, en de afgifte van het voorlopig resultaat aan de Burgemeester, blijft deze petitie lopen tot half maart. Op drie weken tijd verwacht men aldus meer dan duizend handtekeningen.
d) Het gemeentebestuur van Haacht staat achter het protest van het Comité Tildonk Sas. Dat bleek op de Gemeenteraad van 25 februari 08, na mijn vraag om een duidelijk standpunt.
De Burgemeester maakt zich sterk dat de Gemeente en Zeekanaal samen een constructieve oplossing zullen vinden.

Wij zullen zien.