Veilig naar school

01 September 2017

Veilig naar school

1 september luidde opnieuw de start van het nieuwe schooljaar in. Kinderen en jongeren stroomden de straten op naar de vele scholen die Haacht te bieden heeft. Ook vanuit de buurgemeenten komen jongeren naar Haacht omwille van het goede schoolaanbod.

Nog al te veel kinderen en jongeren maken de tocht naar school niet te voet of met de fiets, maar als ‘achterbank kind’ in de auto van mama of papa. 66% verkiest de auto om hun kind naar school te voeren, zelfs als de afstand tot de school minder dan drie kilometer bedraagt.

Nochtans zijn deze afstanden perfect fietsbaar voor kinderen en jongeren. Ouders vinden de schoolomgevingen vaak te gevaarlijk om hun kind te laten fietsen of stappen. Maar staan we zelf voldoende stil bij ons eigen rijgedrag? Houden we onze eigen kinderen als kwetsbare fietser of voetganger in het verkeer voldoende in ons achterhoofd als we zelf comfortabel in onze auto zitten?

Een warme oproep hierbij om ons eigen rijgedrag eens onder de loupe te nemen. Hierdoor kunnen we onze kinderen misschien een veilige weg naar school bieden. Want wist je dat hoe jonger kinderen zich in het verkeer bewegen, hoe sneller ze de gevaren en verkeerssituaties leren inschatten en hoe veiliger ze later zelf zijn op de weg.

Een eenvoudige ingreep die mooie perspectieven biedt, niet?