Tijd voor verjonging bij het bijzonder comité voor de sociale dienst

11 September 2022

Tijd voor verjonging bij het bijzonder comité voor de sociale dienst

Mijn inzet voor mensen zal blijven, maar op een andere manier.

Linda De Cat zet een stap terug uit de actieve politiek. Al meer dan 45 jaar is ze verbonden met het OCMW van Haacht. Eerst als als maatschappelijk assistente en enige personeelslid. Later als schepen, voorzitter en raadslid. 

Het voltallig bestuur van Groen Haacht dankt haar voor de vele jaren. 

Lees hier haar afscheidsbrief:

Langs deze weg wil ik mijn ontslag als lid van het BCSD kenbaar maken en hiermee ook het einde van mijn actieve politieke loopbaan aankondigen.
Deze beslissing was voor mij niet eenvoudig gezien mijn verbondenheid met de gemeente en het OCMW van Haacht sedert meer dan 45 jaar. Inderdaad op 25 juli 1977 begon ik mijn loopbaan als maatschappelijk assistente bij het OCMW van Haacht. Dit was het prille begin en ik was het enige personeelslid. Tijd dus om de balans op te maken en mijn conclusies te trekken.

Het OCMW van Haacht was steeds een voorbeeld voor de regio zowel wat betreft de dagelijkse werking als wat betreft de initiatieven die werden genomen voor de inwoners.

Onder leiding van de verschillende voorzitters en de secretaris - nu adjunct-directeur - heeft het personeel steeds blijk gegeven van veel inzet, initiatief en empathie tegenover onze inwoners.

Ik ben dan ook fier dat ik als personeelslid, schepen, OCMW-voorzitter en tenslotte als raadslid en lid mijn bijdrage mocht leveren.
Ik wens het personeel mijn steun en oprechte dank te betuigen voor hun blijvende inzet ondanks dat sommige beslissingen boven hun hoofd werden genomen. Zij zijn het OCMW, zij zijn degenen die er altijd zijn voor de inwoners en diegenen waarvoor IK blijvend respect zal tonen.

Mijn inzet voor mensen zal blijven, maar op een andere manier.

Het thema van de Warmste Week is dit jaar “Kansarmoede”. Haacht beweert een warme gemeente te zijn. Ik hoop dan ook dat het bestuur deze slogan waar zal maken.

Ik wens mijn opvolger en collega’s van het BCSD veel moed om blijvend de verdediging op te nemen van zij die niet alle kansen hebben gekregen in het leven, zij die onze stem nodig hebben.

Dat ze blijven pleiten voor een waardig leven, voor iedereen in onze (warme) gemeente.