Wissel in Groen fractie: Veva Daniels wordt gemeenteraadslid in Haacht

25 Juni 2019

Wissel in Groen fractie: Veva Daniels wordt gemeenteraadslid in Haacht

Vandaag, maandag 24 juni 2019, voert Groen Haacht een wissel in in de gemeenteraadsfractie. Veva Daniels wordt gemeenteraadslid. Paul De Troyer, vorige legislatuur nog schepen van ruimtelijke ordening, toerisme, informatie & communicatie, zet na bijna 13 jaar een stap opzij.

“Deze wissel van de wacht komt niet uit de lucht vallen,” verduidelijkt Paul De Troyer. “Ik was tijdens de verkiezingen van 2018 lijstduwer op de Groene lijst om jonge ambitie evenveel kansen te geven als oude ervaring.”

Groen kwam op een haar na nét stemmen te kort voor de vijfde zetel in de gemeenteraad. Met 17,5% steeg het verkiezingsresultaat van de Groenen, maar ze werden naar de oppositie verwezen.

“We hadden erop gehoopt dat ook Veva zou verkozen zijn,” aldus Paul De Troyer. “Ik zet nu een stap opzij om Veva waardevolle oppositie ervaring te laten opdoen. De oppositie is immers de beste leerschool om later mee te besturen. Die leerschool heb ik al gehad. En aangezien het college nog steeds geen bestuursnota heeft voorgelegd kan Veva nog haar eigen accenten in het beleid brengen.”

Paul De Troyer werd in 2006 voor het eerst gemeenteraadslid voor Groen in Haacht. In 2012 trok hij de Groen lijst en werd schepen.

Veva Daniels (31 jaar) is een nieuw gezicht in de lokale politiek van Haacht, maar geen onbekende. Als nationale woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer lijkt het logisch dat ze zich zal toespitsen op de mobiliteit en verkeersveiligheid in Haacht.

“Uiteraard willen wij met Groen een andere mobiliteit in onze gemeente. Haacht is nog te veel gefocust op de auto. Maar we moeten natuurlijk bereikbaar blijven. Een nieuw mobiliteitsplan waar in eerste instantie aandacht is voor de fietsers en voetgangers en een logisch parkeerbeleid staat hoog op de groene agenda,” zegt Veva Daniels. “Ik ben bewust in Haacht komen wonen omwille van de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de bruisende lokale economie. Alles wat we nodig hebben is op wandelafstand. En die lokale economie ondersteunen, daar gaat mijn aandacht de komende jaren naar toe. Lokale economie en mobiliteit/verkeersveiligheid. Beide gaan hand in hand volgens mij. Meer lokale winkels die op fiets- en wandelafstand zijn, betekent meer verkeersveiligheid en minder files.”

Met deze wissel daalt de gemiddelde leeftijd binnen de Groene fractie met acht jaar. Zo wordt de Groene fractie, op Open VLD na, de jongste fractie. De genderverhouding binnen de fractie stijgt naar 50%, waarmee Groen, samen met de sp.a de meest vrouwvriendelijke ploeg is. Twee dingen waaraan Groen, ook in Haacht gevoelig is.

De eedaflegging gaat door op maandag 24 juni, om 20 uur, in het gemeentehuis van Haacht, Wespelaarsesteenweg 85.

De Groen fractie:

  • Dieter Van Besien, fractieleider en kamerlid
  • Marianne Ursi, gemeenteraadslid
  • Bernard Lemaitre, gemeenteraadslid
  • Veva Daniels, gemeenteraadslid
  • Linda De Cat, Lid van bijzonder comité sociale dienst