Groen klaagt nieuw reglement rond zwerfvuilacties van de gemeente Haacht aan

26 Juni 2019

Groen klaagt nieuw reglement rond zwerfvuilacties van de gemeente Haacht aan

Op de gemeenteraad van maandag 24 juni 2019 werd een nieuw reglement rond zwerfvuilacties besproken. Vanaf nu kunnen individuele inwoners en verenigingen ook buiten de twee algemene zwerfvuilacties ondersteuning krijgen van de gemeente. Het gemeentebestuur van Haacht stelt dan materiaal ter beschikking (handschoenen, grijpers en afvalzakken) en het opgehaalde afval kan op een vooraf afgesproken plaats worden achtergelaten zodat het opgehaald kan worden om af te voeren.

“De aanpassing van het reglement is een uitstekend idee waar wij met Groen volledig achter staan. Elke actie rond zwerfvuil moet de nodige aandacht en ondersteuning krijgen,” zegt Veva Daniels, gemeenteraadslid voor Groen.

Dankzij het nieuwe reglement kunnen inwoners of verenigingen het hele jaar door een actie opzetten en daarbij de nodige hulpmiddelen van de gemeente uitlenen.

Geen extra ondersteuning voor middelbare scholen uit Haacht

Ook lokale scholen kunnen extra ondersteuning krijgen bij deelname aan de zwerfvuilactie in mei. Lagere scholen en kleuterscholen krijgen een gezond tussendoortje per leerling en een financiële bijdrage van 100 euro, voor de praktische organisatie van de zwerfvuilactie.

“Maar de middelbare scholen in Haacht krijgen geen extra financiële bijdrage,” verduidelijkt Daniels. “Terwijl dit net een ontzettend belangrijke doelgroep is die hiermee bereikt kan worden. 100 euro is een verwaarloosbaar klein bedrag, maar het kan voor de middelbare scholen in Haacht wel een extra duwtje in de rug zijn om deel te nemen. Zo neemt Sint-Angela doorgaans ook deel aan de zwerfvuilactie.”

Groen Haacht vroeg om de voorwaarden voor alle scholen in Haacht gelijk te trekken, maar de verantwoordelijke schepen wou hier niet van weten.

Geen logistieke ondersteuning voor politieke partijen

“Onze verbazing was groot toen we vervolgens vernamen dat verenigingen met een politieke link worden uitgesloten van enige logistieke steun van de gemeente,” zegt Daniels. “Zij krijgen geen grijpers, handschoenen of vuilniszakken wanneer ze een zwerfvuilactie willen doen. Het gaat hier om het uitlenen van materiaal, dat de gemeente gratis heeft gekregen en ter beschikking stelt van de inwoners. Het gaat dus niet over een verdoken subsidie of een gift aan een politieke partij, maar het gebruik van het materiaal wat de gemeente heeft gekregen.”

Groen Haacht heeft dit afgelopen maandag aangekaart in de gemeenteraad, maar het gemeentebestuur wou het desbetreffende artikel niet schrappen.

“De bevoegde schepen meldde dat het niet de bedoeling mag zijn van een gemeente om politieke partijen te ondersteunen,” vult fractieleider Dieter Van Besien aan. “Groen stelt dus vast dat het gemeentebestuur vindt dat niet elke vereniging een gelijke behandeling moet krijgen. Bovendien worden politieke partijen op deze manier ontmoedigd om een voorbeeldfunctie op te nemen.”