De roze zak

31 Oktober 2016

De roze zak

We hebben er lang voor geijverd en daar is hij dan: de roze zak! Sinds het begin van de zomer worden in onze gemeente plastics gescheiden verzameld, verwerkt en gerecycleerd. In onze strijd tegen de opwarming van de aarde hebben wij met onze gemeente een klimaatactieplan opgemaakt. Daarin beloven we om maatregelen te nemen die helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. Door plastics weg te laten uit de huisvuilzak, stoten we 12% minder CO2 uit bij de verbranding van het restafval. Dankzij de recyclage hebben we ook minder nieuwe grondstoffen nodig om opnieuw plastics te produceren. Hierdoor vermijden we nog eens een veelvoud aan CO2-uitstoot.

De zachte plastics worden verzameld in de roze zak en vertrekken via het containerpark naar een verwerker in Houthalen. Daar wordt alles gewassen, gemalen en gedroogd. Dan verwerkt men het tot grondstof om straatmeubilair, compostbakken en moestuinbakken te maken. Misschien rust je binnenkort ?tijdens je wandeling door de gemeente eventjes op een bankje gemaakt van de plastics uit je eigen roze zak!

De harde plastics worden verzameld in het containerpark en vertrekken vandaaruit naar een firma in Nederland die alles sorteert, vermaalt en reinigt. Deze plastics dienen als grondstof voor nieuwe volwaardige producten. Dat is de reden waarom Groen Haacht al jarenlang pleit voor recyclage van deze fractie. Met deze kleine inspanning  etten we met z'n allen een grote stap vooruit in het duurzaam omgaan met ons kostbaarste goed, onze aarde. We roepen iedereen op om zoveel  mogelijk plastics te scheiden van je restafval. Het is echt de moeite waard!