Gemeentebestuur Haacht beknot de participatie

12 Januari 2020

Gemeentebestuur Haacht beknot de participatie

Op de gemeenteraad van Haacht van 16 december 2019 besloot de meerderheid (Open VLD, CD&V en Sp.a) dat gemeenteraadsleden niet meer aanwezig mogen zijn op gemeentelijke adviesraden. Ze sluiten hiermee een groep inwoners uit van deze participatie mogelijkheid. Hier loert discriminatie om de hoek.

Een gemeentelijke adviesraad bestaat uit geïnteresseerde inwoners en wordt opgericht door de gemeenteraad. Denk aan de jeugdraad, sportraad en cultuurraad. Die raden geven advies op vraag van de gemeente of uit eigen beweging. De adviezen zijn niet bindend. Het college van Burgemeester en Schepenen moeten wel argumenteren waarom ze het voorgelegde advies niet volgen in de beleidsbeslissing.

Tegen het advies in van twee adviesraden (de milieuadviesraad en de ouderenadviesraad), dwingt het college van Haacht hen quasi om via dit besluit de statuten aan te passen en zo gemeenteraadsleden te weren uit de vergadering. Hiermee worden 23 inwoners van de gemeente volledig uitgesloten om deel te nemen aan de vergaderingen. Het voelt aan als discriminatie.

“Op de vraag waarom het college dit wenst door te voeren kregen we geen antwoord,” zegt Dieter Van Besien (Groen). “De gemeenteraad is de hoogste instantie in het besturen van de gemeente. Hoe komt het college erbij om het belangrijkste instrument in overleg tussen de gemeente en verenigingen lam te leggen? Dat is gewoon absurd.”

De aanwezigheid van lokale politiekers (zij het zonder stemrecht) kan voor elke adviesraad een meerwaarde zijn. Vaak beschikken zij over wat extra informatie. Nu is het alleen de bevoegde schepen die deze informatie kan doorgeven. Dat ruikt toch naar partijdigheid. Andere stemmen/meningen worden geweerd.

Het is vreemd dat er een standpunt rond depolitisering wordt ingenomen, terwijl de meerderheid (toch ook politici) wél aanwezig mag blijven in de adviesraden.

Ook op de vraag hoe de oppositie op de hoogte kan blijven over de adviezen die de adviesraden geven had de burgemeester geen pasklaar antwoord. Momenteel zijn de verslagen immers niet allemaal beschikbaar voor gemeenteraadsleden. Zo ondermijnt de meerderheid de informatiestroom voor de oppositie. Transparantie van beleid blijkt geen prioriteit te zijn voor onze huidige meerderheid. De oppositie moet maar meer moeite doen was de snerende opmerking van burgemeester Swiggers.

“Dit is een verarming van het politieke en vrijwilligers leven in onze gemeente. Dit zullen wij nooit steunen en we zullen dit blijven aanvechten.” besluiten Groen en N-VA.

De oppositiepartijen Groen en N-VA vinden dat het college hiermee hun participatie in de gemeentelijke organen beknot en denken erover om klacht in te dienen bij de provinciegouverneur. Ze stemden dan ook unaniem tegen.