Groen is blij met de sobere campagne in Haacht

12 September 2012

Groen is blij met de sobere campagne in Haacht

In Haacht geen lelijke verkiezingsborden en levensgrote foto's langs de weg. Haacht houdt het sober en hopelijk ook proper in aanloop naar 14 oktober. Groen Haacht beperkt ook bewust het aantal huis-aan-huis folders. Enkele jaren geleden beslisten alle politieke partijen in Haacht om een andere manier van campagne te voeren op het grondgebied van Haacht. We houden het sober: het gemeentelijk infoblad zal in september ruimte geven aan opkomende partijen om zich voor te stellen. Zo krijgt elke inwoner dezelfde informatie en worden alle kandidaten gelijkwaardig voorgesteld. Verder zijn er tien gemeentelijke borden waar elke partij affiches kan hangen van haar lokale kandidaten. Alle partijen kiezen daarnaast natuurlijk zelf wat ze in de brievenbussen deponeren. Groen houdt het bescheiden en zal twee duidelijke folders verspreiden: een eerste eind september en een tweede kort voor de verkiezingen. Wij kiezen bewust om de Haachtenaar niet te overstelpen met een hoop papier en uitpuilende brievenbussen. Op deze website kan iedereen de nodige informatie vinden, net als de gegevens van al onze kandidaten. De inwoner kiest zelf wanneer hij deze informatie wil lezen. Wij verkiezen persoonlijk contact door aanwezig te zijn in de gemeente en aanspreekbaar te zijn. Spreek ons aan, stel vragen, laat ons weten wat je problemen, bedenkingen of ideeën zijn. Kom naar onze eetdag op 16 september 2012. Wij maken er graag tijd voor een gesprek over wat leeft bij jou. Groen wil een propere campagne in de ruime zin van het woord. Wij staan voor onze standpunten, onze voorstellen en hebben geen behoefte om andere partijen of personen aan te vallen. We willen assertief zijn, maar niet agressief. Vanuit onze ideologie is Groen zeer blij met een dergelijke manier van campagne voeren. Paul De Troyer - 1ste plaats Haacht en 5de plaats Provincie Linda De Cat ? 2de plaats Haacht en 4de plaats Provincie