Groen protesteert tegen lozen van grondwater in riool

17 November 2020

Groen protesteert tegen lozen van grondwater in riool

De rioleringswerken aan de Mortelstraat in Haacht zijn gestart. Al weken wordt er grondwater opgepompt en geloosd in de riolering, terwijl er alternatieven voor lozing zijn. Groen Haacht vraagt dringend een alternatief aan de gemeente.

“Voor opgepompt water zijn drie opties,” verduidelijkt Veva Daniels, gemeenteraadslid (Groen). “Je laat het onmiddellijk terug infiltreren in de bodem, je loost het in een vijver of gracht en pas als dat niet kan mag je lozen in de riolering.”

Opgepompt grondwater lozen in de riolering is verspilling. Want dit wordt aan de bodem onttrokken en volledig afgevoerd. Vandaar dat dit geen goede keuze is. Zeker niet nu het grondwaterpeil nog steeds te laag staat.

“De werken aan de Mortelstraat zijn er net om nieuwe riolering aan te leggen om onder andere de waterhuishouding van de gemeente te verbeteren,” zegt Veva Daniels (Groen). “Het is dan ook best cynisch dat de gemeente al bij de voorbereidende werken niet het goede voorbeeld geeft en het opgepompt water op een correcte manier afvoert.”

Vanuit de gemeente kregen we te horen dat zolang Vlaanderen geen strengere regels oplegt, de gemeente dat ook niet zal doen. Vlaanderen verplicht niet om, volgens de gemeente, 'buitensporig dure of praktisch onhaalbare technieken' te gebruiken.

“Het is teleurstellend dat de gemeente het duurzaam omgaan met kostbaar water als ‘buitensporig duur of onhaalbaar’ ziet. Wij vinden dat net goed bestuur en de gemeenschapsmiddelen op een goede manier inzetten. Het kan anders, dat toont onder andere onze buurgemeente Kampenhout,” besluit Veva Daniels (Groen).


Groen Haacht stelde in juni 2020 al haar eigen droogteplan voor aan het gemeentebestuur.