Groen steunt verzet tegen vliegroute Leuven Rechtdoor

29 September 2014

Groen steunt verzet tegen vliegroute Leuven Rechtdoor

De opstijgroute 'Leuven rechtdoor' die sinds een tijd gebruikt wordt voor de vliegtuigen die van Zaventem vertrekken, zorgt voor erg veel lawaaihinder in verschillende gemeenten. Heel wat burgers verzetten zich tegen deze nieuwe situatie en steunden de initiatieven van het Actiecomité Leuven Rechtdoor. De afdelingen van Groen in Haacht, Herent, Rotselaar en Leuven steunen het verzet en vragen een politieke oplossing die uitgaat van een rechtvaardige spreiding van de hinder. 

Ideale oplossingen, die alle hinder voor iedereen wegnemen, bestaan er niet. Onze regio is dichtbevolkt. Wie hier woont, is bereid een redelijke hinder te dragen, als die tenminste rechtvaardig gespreid is. De route 'Leuven rechtdoor' concentreert te veel hinder in een te beperkte zone. Deze regio krijgt al jaren 70% van de dalende vliegtuigen over zich heen en krijgt nu sinds Leuven Rechtdoor nog eens 15% stijgende vliegtuigen extra te verwerken. Wat vragen we? Groen vraagt dat er in het kader van de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering en met actieve steun van de Vlaamse regering een nieuw politiek akkoord komt dat kiest voor rechtvaardige spreiding.

Groen vraagt structurele maatregelen die ervoor zorgen dat de globale hinder in de komende jaren niet blijft toenemen. Anders komt er nooit een echte oplossing.