Nieuwjaarsboodschap 2019

22 Januari 2019

Nieuwjaarsboodschap 2019

Op zondag 20 januari 2019 hield Groen Haacht haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Fractieleider Dieter Van Besien gaf daar deze boodschap.

Beste vrienden,

Een jaar geleden stond ik hier voor u als kersvers lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober laatstleden. Ondertussen is er zeer veel gebeurd, en dat wil ik met jullie graag even overlopen aan de hand van 3 stellingen:

Stelling 1: 2018 was een boerenjaar!

Op vele manier was 2018 een fantastisch jaar. Het was het jaar waarin Groen Haacht het bilan kon opmaken van realisaties na 6 jaar in de meerderheid. Als ik heel snel een greep mag doen uit de realisaties: Buitenkant Lombaarden werd definitief beschermd en zal groen blijven, onze gemeente behoort tot de best scorende gemeenten op vlak van sociale woningen, en er worden er nog steeds bijgebouwd, we zijn begonnen met het vervangen van alle openbare verlichting door LED-verlichting en we zullen de openbare verlichting ’s nachts vaker uitdoen om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan, door het invoeren van de roze zak worden zachte plastics gerecycleerd, we bieden deelfietsen aan voor kinderen, we investeerden in sport en ontspanning met openbare fitnesstoestellen, kasteel van Roost, Engelenburcht, de multifunctionele box, we zorgden voor vernieuwde fietsenstallingen en vernieuwde fietspaden.

De kiezer heeft ons hiervoor beloond. Groen Haacht steeg naar 17,5% en won een zetel bij in de gemeenteraad. Wij hebben nu 4 zetels. Daarmee horen we tot de top in Vlaanderen.

Dit resultaat was niet alleen een feit in Haacht. In heel Vlaanderen en België werden er historische resultaten neergezet door Groen en Ecolo. Ons land werd in 2018 overspoeld door een groene golf, en dat zal niet zonder gevolgen blijven.

Dat brengt mij tot de tweede stelling.

Stelling 2: Groen Haacht in oppositie, maar onze kernthema’s blijven onverbiddelijk op de agenda:

  • Klimaat: we hebben daarstraks de film gezien. Het is aan de overheid om maatregelen te nemen. 75.000 deelnemers aan de klimaatmars: dat gaat niet vanzelf weg. Duizenden jongeren die elke donderdag op straat komen: dat gaat niet vanzelf weg. Veel maatregelen moeten door een hogere overheid worden genomen, maar ook het gemeentelijk niveau moet een duit in het zakje doen. De voorbije jaren hebben wij het beleid rond klimaat en milieu vorm gegeven. Onze conclusie was duidelijk: de volgende stap die moet gebeuren om verder uitvoering te geven aan het lokale klimaatactieplan is het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar. De kans dat die er komt zonder Groen in de meerderheid is klein. Maar wij zullen de stem van die duizenden mensen en jongeren mee vorm geven, en op die nagel blijven kloppen.
  • Mobiliteit: De roep om een tragere, meer veilige, meer propere mobiliteit klinkt luid. 3.500 leerkrachten, leerlingen, ouders en sympathisanten die vorige week in Haacht op straat kwamen om te smeken voor een veiligere mobiliteit: dat gaat niet vanzelf weg. Groen Haacht is heel duidelijk in zijn standpunt over mobiliteit: je moet keuzes maken, en je moet die vooral durven maken. Wij kiezen ervoor om de dominante positie van koning auto in ons straatbeeld een beetje naar achter te duwen, en om aandacht te hebben voor fietsers en voetgangers. Dat betekent dat je die keuze maakt in de infrastructuur, in de ruimte die je voorbehoudt voor die zwakke weggebruikers. Dat betekent dat je met structurele maatregelen sluipverkeer tegengaat en auto’s weghoudt van plaatsen waar ze niet moeten zijn. En ja, dat zal ten koste zijn van de automobilist, die in Haacht wat meer geduld zal moeten hebben om onze gemeente te doorkruisen. Durf die keuze te maken, onze inwoners roepen erom.
  • Propere lucht. De roep om propere lucht klinkt steeds luider. 20.000 mensen hebben deelgenomen aan Curieuzeneuzen, maar meer dan 50.000 mensen waren kandidaat. Dat gaat niet vanzelf weg. Ook in Haacht hebben mensen deelgenomen, en ook in Haacht zijn er mensen die zich terecht zorgen maken over hun straat. Dat protest wordt weggelachen, de resultaten worden geminimaliseerd of in twijfel getrokken. Maar dit gaat niet vanzelf weg. Die roep wordt steeds luider, en wij zullen mee een stem geven aan die mensen.

Beste vrienden, jullie zien dat de kernthema’s waarmee wij in oktober naar de verkiezingen zijn gegaan op de top van de agenda blijven van vele van onze inwoners. Wij hebben een duidelijke mening en duidelijke oplossingen voor die thema’s. Helaas waren de geesten van onze coalitiepartners onvoldoende gerijpt om dit ook in te zien. Zij kiezen voor een rustig verderzetten van het gewone leven, zonder te veel abrupte veranderingen. Zij hebben ervoor gekozen om niet langer met ons in de meerderheid te blijven, maar om een nieuwe partner aan boord te nemen. Een partner voor wie die verandering ook niet echt hoeft. Maar zoals voordien reeds gezegd: Het gaat niet vanzelf weg. Het is niet door ons in de oppositie te zetten dat het probleem weg gaat, dat het protest weg gaat. En wij zullen ervoor zorgen dat dit gedurende 6 jaar lang zeer duidelijk wordt gemaakt. Wij zullen met veel enthousiasme meewerken aan goede initiatieven van het gemeentebestuur, maar zullen tegelijk zeer kritisch zijn over de problemen die niet worden aangepakt. Want: het gaat niet vanzelf weg.

Dat brengt me naadloos bij stelling 3, die heel hard lijkt op stelling 1: ook 2019 wordt een boerenjaar!

De groene golf die in oktober over Vlaanderen en België spoelde, die zal in 2019 minstens even krachtig over het land stormen. Klimaatmarsen, jongeren die het beu zijn, mensen die op straat komen voor verkeersveiligheid en propere lucht: hoe langer hoe meer mensen zijn hiervan doordrongen. Hoe langer hoe meer mensen zijn het beu dat er geen duidelijke beslissingen worden genomen. Hoe langer hoe meer mensen beschuldigen de overheid van schuldig verzuim, omdat men wetens en willens onze planeet laat verkommeren, omdat men de juiste maatregelen niet durft te nemen.
Groen biedt een alternatief. Groen is bereid om die maatregelen te nemen. Dat is wat vele mensen willen. En daarom wordt 2019 opnieuw een boerenjaar voor onze groene partij. En daarom hef ik zodadelijk samen met jullie met veel plezier en met goeie hoop het glas op een schitterend 2019.

Dankuwel.