Waar men fietst langs Haachtse wegen ...

10 April 2011

Waar men fietst langs Haachtse wegen ...

Heerlijk, de lente. Gewekt worden door vrolijk vogelgefluit. De bedwelmende geur opsnuiven van de eerste kwetsbare bloesems. Naar je werk trekken met de prille zon op je gezicht. En op je vrije momenten een fijne wandeling of fietstocht. De gedachte alleen al - puur genieten is dat. Tot je je op de Haachtse wegen waagt! 

Eén ding is zeker: de fietspaden in Haacht zijn niet saai. Er zijn paden die plots stoppen, er zijn er met gaten in alle vormen en kleuren, er zijn er die de naam fietspad niet waardig zijn. En met de voetpaden is het al niet beter gesteld: vaak vallen ze alleen maar op door hun afwezigheid. Een béétje avontuur maakt het leven best spannend. Maar de voetganger op de Haachtse wegen beschikt best over een avonturiersziel. Ook een flinke dosis creativiteit komt goed van pas wanneer je je van de ene naar de andere bestemming wil begeven. En zorg er vooral voor dat je stevig op je benen staat, zoniet wordt de situatie vaak ronduit gevaarlijk.Een voorbeeld? Al decennia lang doet de Stationsstraat dienst als dé verbindingsweg tussen het centrum van Haacht en het station. Dagelijks fietsen of wandelen vele pendelaars zo van en naar het station. Maar voorbij het ronde punt ontbreekt plots elk spoor van een voetpad. Een hele kilometer lang is het dan ploeteren geblazen over de vaak modderige berm. Net op dat drukke stuk is het fietspad gereduceerd tot een 80 cm brede strook, aangegeven door witte markeringen. Euh... veilig?

Mobiliteitsplan Haacht

Natuurlijk gebeurt de aanleg van degelijke fiets- en voetpaden niet van vandaag op morgen. Dit hebben een 100-tal inwoners van Haacht samen met ons op 4 april 2011 mogen aanhoren in studio 2000. Daar werd toen het nieuwe mobiliteitsplan voor Haacht voorgesteld. We bleven nogal op onze honger zitten, want we waren erg benieuwd naar vernieuwende inzichten. Koning auto blijft een prominente plaats innemen. Op de plannen van de onveilige plaatsen werden punten aangeduid die in het vorige mobiliteitsplan al waren opgenomen: punten waar grote infrastructuurwerken nodig zijn. Andere punten die opgelost kunnen worden met een kleinere ingreep zoals: herstellen wegdek, een likje verf, plaatsen van duidelijke signalisatie,... werden niet vermeld. Ondanks een grootse studie (waar we de kostprijs wel eens van willen weten) kan Groen!Haacht zich niet van de indruk ontdoen dat deze materie in Haacht wel erg stiefmoederlijk wordt behandeld.

Wij zijn gaan fietsen. Niet lang, maar een kort fietstochtje doorheen Haacht leverde al voldoende stof tot nadenken op. In 18 foto's tonen we al evenveel ongelukkige, maar vaak ook gevaarlijke situaties voor de fietser.

Rijmenamsesteenweg - Zoellaan

We beginnen op de Rijmenamsesteenweg. We komen hier van het centrum en rijden richting Zoellaan. Al snel moeten we op zoek gaan naar het fietspad. Blijkt dat de brede strook aan de rechterkant enkel een voetpad is (evenwel zonder duidelijke signalisatie) en pas als we aandachtig in het rond speuren, vinden we een bordje dat het fietspad aanduidt aan de overkant van de straat. Van de vele auto's op de parking ernaast zijn er slechts weinig attent op dat het tweerichtingsverkeer van het fietspad. We zijn blij dat we dit overleefd hebben.

Zoek het fietspad

Een beetje verder trachten we links de Zoellaan op te rijden. Aangepaste signalisatie voor fietsers om veilig over te steken ontbreekt, maar dit zal wel een gevaarlijk, maar alleenstaand punt zijn, denken we nog wat naïef.
Na een kleine 100 m op de Zoellaan worden we al flink dooreen geschud. Een riooldeksel dat de oorlog nog heeft meegemaakt (zo lijkt), is op een zeer fietsvriendelijke manier ingewerkt in het fietspad. Ook dit riooldeksel blijkt achteraf een voorbode van heel wat obstructies op de weg!

riooldeksel

Fietspaden die slecht onderhouden zijn... je moet niet veel moeite doen om ze te vinden!

Kloosterstraat - Dijkstraat

Neem bijvoorbeeld de Kloosterstraat. Een nieuwbouw vraagt om nieuwe aansluitingen, maar het fietspad lijkt vervolgens - rap rap - gedicht te zijn op een vrijdagavond.

staat fietspad kloosterstraat

Of als we van de sporthal Den Dijk terugfietsen richting Haacht:

staat fietspad Dijkstraat

 

Lombaardenlaan - Zoellaan - Stationsstraat

Ook op de Lombaardenlaan komt abrupt een einde aan het fietspad, dat voor een keer in tamelijk goede staat is:

staat fietspad Lombaerdenlaan

 

Terug naar de Zoellaan, dit keer richting Stationsstraat. Terwijl we het rondpunt op rijden richting Jennekesstraat kijken we even rechts op de Stationsstraat waar de fietser, afgescheiden met een likje verf, het mag opnemen tegen de auto's die tegen 70 km/h mogen voorbij razen.

Jennekesstraat - Wespelaarsesteenweg - Schorisgat

Een kleine verademing krijgen we op de Jennekesstraat, een schoolvoorbeeld van hoe heerlijk fietsen kan zijn:

staat fietspad Lombaerdenlaan

 

Aan het Breugels gasthof (of wat er nu van overblijft) moeten we ons even 180° draaien om de fietswegwijzer (jawel, een wegwijzer speciaal voor fietsers) te zien. "Wespelaar via Schorisgat", staat er op de haast onzichtbare pijl. We doen een poging om op een veilige manier de Wespelaarsesteenweg ter hoogte van het oude gemeentehuis over te steken. Niet zo eenvoudig, want weer ontbreekt aangepaste signalisatie en zijn fietsoversteekplaatsen zoek ... de z.g. ring rond Haacht oversteken op een belangrijk punt (gemeentehuis) lijkt niet zonder gevaar. Na wat improvisatie komen we toch op de Wespelaarsesteenweg terecht. Fietsend op een mooi fietspad komen we aan de Broekstraat. Recht voor ons zien we een identiek pad in het rood, maar zonder aanduiding dat dit een fietspad is.

einde fietspad wespelaarsesteenweg

Geen bord, geen fietspad. Ook de overkant lijkt geen fietspad te zijn, ondanks de rode kleur die stilaan algemeen aanvaard wordt als kleur voor fietspaden. We steken de Wespelaarsesteenweg over en rijden terug richting gemeentehuis. Ons rode pad naast ons krijgt plots, helemaal uit het niets, een bordje dat een fietspad aanduidt, echter zonder enige aanleiding in het midden van de route.

plots een fietspad

We proberen de ring rond Haacht nogmaals over te steken. Ditmaal lukt het ons iets beter en we komen terecht op het fietspad dat ons door Schorisgat leidt. Een heerlijke route, maar buiten de veelbelovende wegwijzer in het begin word je aan het einde even aan je lot overgelaten als je Wespelaar centrum wil bereiken. Gelukkig zijn we een beetje bekend in de streek.

de Vaart - Kruineikestraat

Van Wespelaar willen we de situatie in Tildonk gaan bekijken. De staat van het fietspad aan de Kruineikestraat richting Tildonk laat serieus te wensen over. Stevig door elkaar geschud komen we aan bij de Vaart. Hier willen we even genieten van een stukje Vaart dat, als de snode plannen van een rondweg rond Tildonk zouden doorgaan, helemaal plaats zal moeten maken voor vracht- en autoverkeer. Laat ons dit op foto vastleggen voor het te laat is!

Sigrid en Paul aan de Vaart

In een poging de Vaart over te steken, vallen we haast over de brug. Zelfs een geoefend fietser zal er last mee ondervinden. Aan de overkant van de Vaart gekomen, willen we de Kruineikestraat oversteken richting Leuven. Maar ook daar, ondanks de drukke fietsroute, ontbreekt elke signalisatie! We keren terug richting Haacht. Na een heuse lijdensweg over de brug, steken we de Vaartdijk over en wringen ons op het fietspad van de Kruineikestraat richting Wespelaar.
In Wespelaar aangekomen, net voorbij de Wakkerzeelsestraat valt ons het volgende op:

 

einde fietspad De Costerstraat

Een fietspad dat dagelijks een veilige route zou moeten bieden aan de vele scholieren richting centrum, wordt over een afstand van 100 m om een onduidelijke reden onderbroken. Een bordje: "Fietsers op de rijbaan" moet chauffeurs waarschuwen.

Na dit gevaarlijke intermezzo komen we, zo veronderstellen we, terug op een fietspad. We veronderstellen dat het een fietspad is, door de kleur (hoewel dit dus niet altijd juist is), afgebakend door een stippellijn. Zoals het fietsvademecum 2005 (zie bijlage) ons leert, wordt een fietspad gemarkeerd door overlangse, onderbroken lijnen afgeraden. Een bord is hier strikt genomen niet nodig, maar zeker niet overbodig!

terug fietspad De Costerstraat

 

Dijkstraat - Wakkerzeel

We rijden verder richting sporthal Den Dijk; er moet daar ergens een doorsteek mogelijk zijn naar Wakkerzeel, Wijgmaal, Leuven, Rotselaar, ... maar waar was dat nu weer? Een fietswegwijzer ontbreekt. Een gemiste kans voor Haacht dat zich toch wil profileren als fietsvriendelijke gemeente? Of is dit een Groen!e droom?

wegwijzer naar Wakkerzeel?

 

De zeer aandachtige fietser heeft inderdaad aan de overkant van de straat een paddenstoel gezien waar wat kilometers opstaan. Maar buiten het feit dat je erg aandachtig moet kijken, moet je als fietser ook even de straat oversteken om de boodschap op deze paddenstoel te kunnen lezen.

Wanneer we richting Wakkerzeel rijden, weten we dat de oversteek aan de Wijgemaalsesteenweg zeker het vermelden waard is in ons lijstje van gevaarlijke fietspunten. Probeer het maar eens! (U bent gewaarschuwd...)

Wij rijden verder op de Wespelaarsesteenweg richting Kloosterstraat. Aan het kruispunt met de Kloosterstraat en de Wespelaarsesteenweg valt het ons op dat je als fietser je banden bijna stuk rijdt op deze zeer fietsvriendelijke drempel...

fietsvriendelijke drempel

 

Tot slot willen we je nog even volgende frappante beelden meegeven.

Werchtersesteenweg binnen de bebouwde kom:

Werchtersesteenweg binnen de bebouwde kom

Werchtersesteenweg buiten de bebouwde kom (kijk ver genoeg):

Werchtersesteenweg buiten de bebouwde kom

 

Onze voorlopige conclusie bij dit (korte) fietstochtje: naast enkele grote infrastructurele werken, moet Haacht op heel wat punten dringend werk maken van duidelijke signalisatie en een degelijk herstelbeleid van de fietspaden dringt zich op.